ایده گستر

ایده گستر

فروشگاه اینترنتی برنج


تصویر
/Images/Project/sangkariparsian-project-4.png
توضیحات
با توجه به توسعه روز افزون اینترنت، روشهای خرید به کلی دگرگون شده است و جامعه به سمت خریداینترنتی محصول سوق پیدا کرده که این موضوع دارای مزیتهایی بسیاری می باشد. ما در تیم برَنج بر آن شدیم تا فروشگاه اینترنتی تخصصی را با هدف ارائه انواع برنج مازندران با کیفیت و تنها با در نظر گرفتن رضایت کامل مشتری راه اندازی کنیم .http://branj.ir
بازدید
737
بازگشت به لیست پروژه ها