AMP stories

AMP stories
;AMP stories خوانندگان را در محتویات کامل روی صفحه، غوطه ور می کنند. این فرمت با استفاده از امکانات پروژه AMP امکان ایجاد محتوای بصری سریع، باز و کاربر را برای اولین بار فراهم می کند. دلایل استفاده از AMP stories: آنها جذاب هیستند: با گسترش دادن به صورت بصری صفحه نمایش خوانندگان را پر می کند، AMP stories فرصت های خلاقانه ای برای داستان سرایی، با انعطاف پذیری در طراحی ارائه می دهد. تجربه قابل تعویض می تواند برای ایجاد داستان های جذاب استفاده شود. سریع است: AMP stories با تکنولوژی مشابهی در صفحات AMP ساخته شده است، به این معنی که آنها سریعا بارگیری می شوند، در حالی که کاربران با تجربه صاف و با تجربه ارائه می دهند. متن باز است: AMP stories بخشی از وب باز هستند و می توانند بدون استفاده از یک اکوسیستم تنها در سایت ها و برنامه های کاربردی مشترک تعبیه شوند.; http://wideidea.ir/story
928
واتساپ