اپلیکیشن فودی ست

اطلاعات پروؤه

  • فاز : پشتیبانی

اپلیکیشن فودی ست

سفارش خوراک از رستورانهای مازندران. http://foodiset.ir/app/foodiset.01.apk