فروشگاه اینترنتی برنج

اطلاعات پروؤه

  • فاز : پشتیبانی

فروشگاه اینترنتی برنج

با توجه به توسعه روز افزون اینترنت، روشهای خرید به کلی دگرگون شده است و جامعه به سمت خریداینترنتی محصول سوق پیدا کرده که این موضوع دارای مزیتهایی بسیاری می باشد. ما در تیم برَنج بر آن شدیم تا فروشگاه اینترنتی تخصصی را با هدف ارائه انواع برنج مازندران با کیفیت و تنها با در نظر گرفتن رضایت کامل مشتری راه اندازی کنیم .http://branj.ir